6/25/2009

വിളനിലം

സൌന്ദര്യമല്ല,

ധനമല്ല,

ആഢംഭരവുമല്ല,

നിഷ്കളങ്കമായ

മനസ്സാണു

സ്നേഹത്തിന്റെ

വിളനിലം

2 comments:

മാറുന്ന മലയാളി said...

ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നും എല്ലാവര്‍ക്കും..........പിന്നെ പതുക്കെ സൌന്ദര്യവും ധനവുമൊക്കെ കടന്നുവരും.........അങ്ങനെ വരാതിരുന്നാല്‍ നന്ന്...

സ്പിന്നി said...

അങ്ങനെ വരാതിരിയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കാം എന്താ!!!!